TẦM NHÌN

Hướng tới trở thành đơn vị sản xuất gạch bê tông, các cấu kiện bê tông đúc sẵn… số 1 Việt Nam cả về thương hiệu, thị trường, chất lượng sản phẩm và dịch vụ khách hàng.

SỨ MỆNH

Chúng tôi luôn hướng tới sự phát triển bền vững, tạo uy tín lâu dài với khách hàng, với xã hội thông qua việc sử dụng nguyên liệu “xanh” thân thiện và bảo vệ môi trường; liên tục cải tiến công nghệ để cung cấp cho khách hàng và xã hội những sản phẩm chất lượng cao, với giá cả cạnh tranh nhất.