Doanh thu 2021
0
Tỷ đồng
quy mô nhà máy
0
Hecta (ha)
ĐÃ THAM GIA
0
Dự án
NHÂN SỰ
0
Người
CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI
0
Người

Danh mục sản phẩm

Gạch bê tông

Gạch bê tông

Gạch bê tông trang trí

Gạch đặc

Gạch vách chống thấm

Gạch lát vỉa

Gạch chèn

Gạch lát vỉa

Gạch, đá trang trí

Gạch, đá trang trí

Gạch, đá trang trí

Gạch, đá trang trí

Gạch, đá trang trí

Gạch, đá trang trí

Gạch, đá trang trí

Gạch, đá trang trí

Cống, cấu kiện bê tông

Cống, cấu kiện bê tông

Cống, cấu kiện bê tông

Cống, cấu kiện bê tông

Cống, cấu kiện bê tông

Cống, cấu kiện bê tông

Cống, cấu kiện bê tông

Cống, cấu kiện bê tông

Đối tác