Dự án Dự án Trung tâm đào tạo – ĐH Kinh Tế Quốc Dân
Chủ đầu tư Chủ đầu tư: Bộ Giáo dục và đào tạo
Địa chỉ Vị trí dự án: Đường Giải phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hạng mục Qui mô: 02 Block 17&25 tầng
Thông tin chung

Trung tâm đào tạo của Trường ĐH Kinh tếquốc dân do Tổng công ty 36 thi công.
Chủng loại gạch sử dụng:
– Gạch đặc: GT-HL105 (220x105x65)