Dự án Dự án GOLDSILK COMPLEX
Chủ đầu tư Chủ đầu tư: TNR
Địa chỉ Vị trí dự án: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
Hạng mục Qui mô: 02 Block 26 tầng
Thông tin chung

Dự án GoldSilk do nhà thầu Coteccons thi công.
Chủng loại gạch sử dụng:
– Gạch rỗng 3 vách: GT-HL100/3W (390x100x130)
– Gạch rỗng 4 vách: GT-HL140/4W (390x140x130)
– Gạch đặc: GT-SL95 (200x95x60)
– Gạch chèn: GT-SL140 (170x140x60)